ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740216216
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า352 หน้า
น้ำหนัก535.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.30 ซม.
หนา1.80 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่1 : สำนักพิมพ์มติชน กรกฎาคม 2561
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

เผด็จการวิทยา

ใหม่

รู้ทันวัฒนธรรมอำนาจนิยม ที่อยู่คู่สังคมในทุกยุคสมัย

"ถึงเวลาแล้วที่นักประชาธิปไตยไทยต้องสนใจเรื่อง อำนาจนิยม ในทำนองเดียวกัน สำหรับบางท่านที่นิยมชมชอบระบอบอำนาจนิยมและเป็นนักเผด็จการ หรือจะเป็น กองเชียร์เผด็จการ ท่านเหล่านั้นก็ควรอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อความเข้าใจในสิ่งที่เป็นตัวตนของพวกท่านทั้งหลาย มิฉะนั้นฝ่ายขวาไทยจะเป็นเพียงพวก หลับหูหลับตา เชียร์เผด็จการอย่างหาสาระไม่ได้"


รูปอื่นๆ