ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740216032
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า624 หน้า
น้ำหนัก820.00 กรัม
กว้าง14.40 ซม.
สูง21.50 ซม.
หนา3.30 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน มีนาคม 2561

THE GLASS PALACE ร้าวรานในวารวัน

ผู้เขียน : AMITAV GHOSH

แปลโดย : ธีรศักดิ์ จิรรัตนไพโรจน์

ใหม่
เชิญพวกท่านแลมองรอบ ๆ เถิด ดูให้เต็มตาว่าพวกเราอยู่กันอย่างไร ถูกแล้วเราที่ครั้งหนึ่งเคยปกครองแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชีย และตอนนี้กลับตกต่ำถึงเพียงนี้ นี่คือสิ่งที่พวกมันกระทำต่อเรา และเป็น สิ่งที่พวกมันจะกระทำต่อพม่าทั้งมวลเช่นกัน
          เชิญพวกท่านแลมองรอบ ๆ เถิด ดูให้เต็มตาว่าพวกเราอยู่กันอย่างไร
ถูกแล้วเราที่ครั้งหนึ่งเคยปกครองแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียและ
ตอนนี้กลับตกต่ำถึงเพียงนี้ นี่คือสิ่งที่พวกมันกระทำต่อเรา และเป็นสิ่งที่พวก
มันจะกระทำต่อพม่าทั้งมวลเช่นกัน
        พวกมันพรากอาณาจักรเราไป สัญญาว่าจะสร้างถนน ทางรถไฟ และ
ท่าเรือแต่จำคำเราไว้ให้ดี มันจะลงเอยเหมือนเช่นนี้ ในไม่กี่ทศวรรษความ
มั่นคัั่งจะสูญสิ้นทั้งอัญมณี ทั้งไม่สัก ทั้งน้ำมัน แล้วเมื่อนั้นพวกมันจะละทิ้ง
ไปเช่นกันเราคือพวกแรกที่ถูกจองจำในนามความก้าวหน้าของพวกมันคน
อีกนับล้านย่อมตกต้องตามกัน นี่คือสิ่งที่เราทุกคนล้วนต้องประสบนี่คือวิถี
ที่เราทุกคนจะลงเอย ในฐานะเชลยกลางสลัมแหล่งโรคระบาด