ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786164553897
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า207 หน้า
น้ำหนัก350.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง18.40 ซม.
หนา1.10 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่1 : กุมภาพันธ์ 2561
สำนักพิมพ์เสาวนา สินไชย ปิยะพิสุทธิ์

"โอ้...ชาติครูใต้"

ผู้เขียน : เสาวนา สินไชย ปิยะพิสุทธิ์


วรรณกรรมสร้างสรรค์ปัญญาและพัฒนาสังคม ช่วยสืบต่อประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ถักทอให้เกิดพลังอันเข้มแข็งทางร่างกายจิตใจ
     นวนิยาย "โอ้...ชาติครูใต้" ช่วยสืบต่อประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ถักทอให้เกิดพลังอันเข้มแข็งทางร่างกายจิตใจแข็งแกร่งและสังคม
ของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขอย่างพอเพียง ท่ามกลางเสน่ห์
แห่งวิถีชีวิตธรรมชาติ