ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740215882
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า416 หน้า
น้ำหนัก850.00 กรัม
กว้าง16.30 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา2.80 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม 2560
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

วัด - วัง ในพระราชประสงค์พระจอมเกล้าฯ

ผู้เขียน : ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

ใหม่

ศิลปกรรมแห่งแผ่นดินแฝงด้วยนัยยะการเมืองการปกครอง

"...วิเคราะห์งานศิลปกรรมในรัชกาลที่ ๔ ทุกๆ ด้านตรวจสอบกับเอกสารทางประวัติศาสตร์ เพื่ออธิบายถึงพระราชประสงค์ที่แท้จริงของการสถาปนาวัตถุสถานในบวรพุทธศาสนาในรัรัชกาลของพระองค์นับเป็นผลงานวิจัยอย่างละเอียดรอบคอบและได้ผลการศึกษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดี จนทำให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของงานช่างในสมัยรัชกาลที่ ๔แนวพระราชศรัทธาปณิธานในการสร้างงานศิลปกรรม รวมทั้งพระราชประสงค์ครั้งสำคัญของการสถาปนาวัดที่ยังไม่เคยมีการอธิบายทั้งรูปแบบศิลปกรรมและการวิเคราะห์หลักฐานอย่างเป็นระบบมาก่อน..."