ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740215707
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า280 หน้า
น้ำหนัก480.00 กรัม
กว้าง16.20 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน 2560
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ภาษาเจ้า ภาษานาย การเมืองเบื้องหลังการศึกษาภาษาอังกฤษ สมัยรัชกาลที่๕

ผู้เขียน : ดร.อาวุธ ธีระเอก


การศึกษาที่ไม่เท่าเทียมก่อเกิดผลอย่างใหญ่หลวงนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ชาติตะวันตกได้แผ่อิทธิพลมายังอุษาคเนย์ สยามได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน รัฐสยามจึงจำเป็นต้องดำเนินนโยบายพัฒนาประเทศหลากหลายด้าน โดยเฉพาะการศึกษาภาษาอังกฤษรัฐได้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะยกระดับการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อที่เมื่อสำเร็จการศึกษาจะสามารถนำไปใช้พัฒนาประเทศที่กำลังติดต่อกับชาติตะวันตกอย่างเข้มข้น แต่กระนั้นก็ตามการศึกษาดังกล่าวกลับให้โอกาสแต่เพียงชนชั้นสูงระดับเจ้านายเท่านั้น หากราษฎรทั่วไปต้องการจะศึกษาภาษาอังกฤษจะต้องมีทุนทรัพย์จำนวนมากในการเล่าเรียนการศึกษาภาษาอังกฤษที่ควรจะช่วยพัฒนาบุคลากรทุกคนในรัฐ แต่กลับเพิ่มช่องว่างระหว่างชนชั้น สร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จนท้ายที่สุดแล้วดูเหมือนว่า ภาษาอังกฤษจะเป็นเพียงแค่ "ภาษาเจ้า ภาษานาย" เท่านั้น