ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740215400
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า192 หน้า
น้ำหนัก400.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.20 ซม.
หนา1.10 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : กุมภาพันธ์ 2560
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

การเมืองเรื่องพระพุทธรูป

ผู้เขียน : วิราวรรณ นฤปิติ

ใหม่
มองอำนาจการเมือง ผ่านการอัญเชิญ พระพุทธรูปในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๑-๕ " ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปจึงสามารถแปรเปลี่ยนเป็นอำนาจทางการเมืองได้ "

ในอดีต แต่ละเมืองจะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองแทบทั้งสิ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นวัตถุเคารพบูชาแล้ว ยังจะเป็นสิ่งสะท้อนอำนาจบารมีของเจ้าเมือง หรือเจ้าแคว้นรัฐเช่นเดียวกันการสถาปนาแรกสร้างกรุงเทพฯ อันเป็นช่วงเวลาในการรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นหนึ่งเดียวกัน หนึ่งในกลวิธีในการสร้างอำนาจของกษัตริย์คือ การรวบรวมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากท้องถิ่นเข้าสู่กรุงเทพฯ เพื่อสถาปนาอำนาจที่กรุงเทพฯ มีเหนือหัวเมืองทั้งปวงยุคสมัยต่อมาพระพุทธรูปถูกใช้เป็นเครื่องมือในอำนาจทางการเมืองอย่าง ต่อเนื่องเรื่อยมาสมเช่นคำกล่าวที่ว่า ศาสนาไม่เคยแยกออกจากการเมือง