ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740214711
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า328 หน้า
น้ำหนัก490.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.40 ซม.
หนา1.80 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่2 : พฤศจิกายน 2559
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

เบื้องลึก เบื้องหลัง ในพระราชบันทึกเรื่อง"ประวัติต้นรัชกาลที่ ๖"

ผู้เขียน : วรชาติ มีชูบท

ใหม่

ประวัติต้นรัชกาลที่ ๖ นี้ กล่าวกันว่ามีอยู่ ๖ เล่ม แต่เฉพาะเล่มที่ ๑ นั้น สำนักพิมพ์มติชนได้จัดพิมพ์เผยแพร่ และได้รับความนิยม แต่ก็มีข้อมูลเบื้องลึกของพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริที่ทรงพระราชบันทึกไว้ในประวัติต้นรัชกาลที่ ๖ ที่เราอาจจะไม่ทราบ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมและเรียบเรียงอธิบาย ด้วยหวังว่า “ข้อไขนี้จะช่วยขยายความในประวัติต้นรัชกาลที่ ๖ นั้นให้สมบูรณ์และชัดเจน” เป็นประโยชน์แก่การศึกษาประวัติศาสตร์ในรัชกาลที่ ๖ ต่อไป

ประวัติต้นรัชกาลที่ ๖ นี้ กล่าวกันว่ามีอยู่ ๖ เล่ม แต่เฉพาะเล่มที่ ๑ นั้น สำนักพิมพ์มติชนได้จัดพิมพ์เผยแพร่ และได้รับความนิยม แต่ก็มีข้อมูลเบื้องลึกของพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริที่ทรงพระราชบันทึกไว้ในประวัติต้นรัชกาลที่ ๖ ที่เราอาจจะไม่ทราบ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมและเรียบเรียงอธิบาย ด้วยหวังว่า “ข้อไขนี้จะช่วยขยายความในประวัติต้นรัชกาลที่ ๖ นั้นให้สมบูรณ์และชัดเจน” เป็นประโยชน์แก่การศึกษาประวัติศาสตร์ในรัชกาลที่ ๖ ต่อไป

โดยเฉพาะเอกสารบางเรื่องที่ใช้ประกอบการเรียบเรียงมาเป็นหนังสือเล่มนี้ เป็นเอกสารที่ยังไม่คเยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน