ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1421-2
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า312 หน้า
น้ำหนัก360.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.50 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก, สิงหาคม 2558
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

กำเนิด "ประเทศไทย" ภายใต้เผด็จการ

ผู้เขียน : ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

ใหม่

ในทศวรรษ 2500(พ.ศ.2500-2510) เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมไทย โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครองที่กลุ่มอำนาจทหารอย่างจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งแม้จะปกครองด้วยระบอบเผด็จการพ่อขุนอุปถัมภ์

ในทศวรรษ 2500(พ.ศ.2500-2510) เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมไทย โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครองที่กลุ่มอำนาจทหารอย่างจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งแม้จะปกครองด้วยระบอบเผด็จการพ่อขุนอุปถัมภ์ แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นยุคที่ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคพัฒนา เกิดถนนหนทางจากกรุงเทพฯ สู่ท้องถิ่น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน ทุกๆ คนในประเทศ "รู้สึกร่วม" ในความเป็นคนไทย และประเทศไทย อาจเรียกได้ว่าความเป็นไทยยุคสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม คือของปลอม แต่ยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์ คือ "ไทยจริง"

แต่...

ความสะดวกสบายดังกล่าว กลับต้องแลกมาด้วย "นัยยะซ่อนเร้น" ด้านการเมืองการปกครองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้ถึงการแทรกซึมนี้