ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-0474-9
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
จำนวนหน้า160 หน้า
น้ำหนัก170.00 กรัม
กว้าง13.20 ซม.
สูง19.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน ธันวาคม 2552
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ลงหลักปักธรรม

ผู้เขียน : พระไพศาล วิสาโล

ใหม่

การเมืองวุ่น เศรษฐกิจแย่ สิ่งแวดล้อมวิบัติ จิตตกหดหู่ ผ่านพ้นทุกวิกฤตด้วยรากฐานทางธรรมที่มั่นคง

คุณสมบัติของธรรมะในพุทธศาสนา นอกจากนำความสงบสุขให้ในระดับบุคคลแล้ว ยังนำสันติสุขสู่สังคมระดับกว้างอีกด้วย
ลงหลักปักธรรม เป็นผลงานรวมข้อเขียนเกี่ยวกับการนำหลักธรรมไปใช้แก้ปัญหาสังคมภาคต่างๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นวิถีทางออกจากวิกฤตในกรณีต่างๆ ทั้งที่เป็นปัญหาใหม่ และที่เรื้อรังอยู่ในสังคมไทยมายาวนาน เช่น


-กลโกงเล็กๆ น้อยๆ ในวิถีชีวิต สู่การคอร์รัปชั่นระดับประเทศ
-ความเห็นแก่ตัวที่เกิดจากความวิตกกังวลว่าจะเสียผลประโยชน์ให้คนอื่น
-ความขัดแย้งทางความคิดจนเกิดการแบ่งแยกเป็น "พวกเรา" กับ "พวกมัน"


-การควบคุม-ดัดแปลง-ทำลาย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวโลกมาหลายศตวรรษ
-การมุ่งกำจัดคนชั่วร้าย แทนที่จะการลดความชั่วร้ายในใจคน ฯลฯ
ไม่ว่าสังคมจะถูกรุกเร้าจนตกอยู่ในวิกฤตแค่ไหน ถ้าแต่ละคนนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสันติย่อมเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ชี้แจงไว้ให้ผู้อ่านแล้ว