ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 105.00

฿ 90.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-1326-0
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์ขาว 70 g.
จำนวนหน้า96 หน้า
น้ำหนัก150.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.30 ซม.
หนา0.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2557
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละ

ผู้เขียน : โจวต้ากวาน

แปลโดย : เฉลิม ยงบุญเกิด


บันทึกทูตจีนที่เข้าไปเขมรพระนคร ในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๙

ที่แลเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนั้น

ภาพสลักรอบระเบียงของปราสาทบายนในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ คือสิ่งที่แสดงความยิ่งใหญ่และมั่งคั่งของอาณาจักรเมืองเขมรพระนครในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดเป็นภาพสลักที่แสดงแลให้เห็นประเพณีพิธีกรรม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองพระนคร ทั้งชนชั้นปกครอง ไพร่ฟ้า และข้าทาส ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงอย่างยิ่ง
ภาพพจน์เหล่านี้จะสร้างได้ง่ายและมีสีสัน ถ้าหากได้อ่านบันทึกของโจวต้ากวาน ราชทูตจีนสมัยราชวงศ์หยวนที่เดินทางไปยังเมืองเขมรพระนครในยุคนั้น