ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 155.00

฿ 132.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0452-7
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
จำนวนหน้า236 หน้า
น้ำหนัก285.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน ตุลาคม 2552
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

บ้านเหล่านี้มีการค้นพบ

ผู้เขียน : ศิเรมอร อุณหธูป

หมดสต๊อก
"ชีวิต" ความงามทางใจ อุ่นเติมได้ใน "บ้าน"

เรื่องราวของกลุ่มคนที่ผันตัวเองเข้าหาธรรมชาติและการพึ่งพาตนเอง ดำเนินชีวิตตามวิถีกินอยู่แบบเรียบง่าย พอเพียง โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ รักสุขภาพ พึ่งพาตนเอง และเบียดเบียนธรรมชาติให้น้อยที่สุด
ซึ่งบุคคลเหล่านี้ บางคนเคยใช้ชีวิตแบบคนเมือง และประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น สถาปนิก, ศิลปิน-จิตรกร, เจ้าของบริษัทโฆษณา, ครูอาจารย์ รวมถึง "เลมอนฟาร์ม" ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ยึดมั่นประกอบธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตพืชผักปลอดสารพิษ ฯลฯ
ผู้เขียนเล่าผ่านบทสัมภาษณ์ถึงวิถีการดำรงชีวิตของแต่ละคน(แต่ละบ้าน) ที่ไปเยี่ยมเยือน ว่าคนเหล่านี้คิดอย่างไร กินอยู่อย่างไร และอยู่อย่างพอเพียงได้จริงหรือ รวมถึงแนวคิดของบุคคลเหล่านี้มีผลสะท้อนต่อทั้งตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง