ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 150.00

฿ 128.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-1157-0
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า208 หน้า
น้ำหนัก260.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.40 ซม.
หนา1.10 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม 2556
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ประวัติศาสตร์วิพากษ์สยามไทย-ปาตานี

ผู้เขียน : ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

หมดสต๊อก

รวมบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสี่จังหวดัภาคใต้ ในช่วงที่รัฐไทย เข้าไปมีบทบาทในการจัดการดูแล ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นในช่วง พ.ศ.๒๔๗๕ ลงมา จึงทำให้เห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองในสี่จังหวัดภาคใต้ในยุคนั้น ทั้งฝฝ่ายรัฐไทย และ ท้องถิ่น ซึ่งผู้เขียน เขียนถึง จุดประสงค์ของงานชุดนี้ว่า

รวมบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสี่จังหวดัภาคใต้ ในช่วงที่รัฐไทย เข้าไปมีบทบาทในการจัดการดูแล ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นในช่วง พ.ศ.๒๔๗๕ ลงมา จึงทำให้เห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองในสี่จังหวัดภาคใต้ในยุคนั้น ทั้งฝฝ่ายรัฐไทย และ ท้องถิ่น ซึ่งผู้เขียน เขียนถึง จุดประสงค์ของงานชุดนี้ว่า

“...ประวัติศาสตร์ของปาตานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติและเรื่องราวการต่อสู้ของประชาชนมลายูมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะฮัจญีสุหลงเป็นอดีตที่ยังมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน เพราะความคิดใหญ่เบื้องหลังการกระทำและเหตุการณ์เหล่านั้นยังไม่ได้ผ่านการปฏิบัติที่นำไปสู่ผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนข้างมาก ความขัดแย้งหลักจึงยังดำรงอยู่......ทั้งๆ ที่กาลเวลาและสถานที่ของเรื่องราวรวมถึงรัฐชาติก็ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาไม่น้อยเช่นกัน แต่ทำไมโจทย์และคำตอบของปัญหามลายูมุสลิมสามจังหวัดถึงยังดูเหมือนไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างที่ควรจะเป็น...