ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1112-9
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า164 หน้า
น้ำหนัก215.00 กรัม
กว้าง14.10 ซม.
สูง21.30 ซม.
หนา0.80 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครังแรก : สำนักพิมพ์มติชน, พฤษภาคม 2556
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

เมนูสบายใจ ต้านภัยเบาหวาน

ผู้เขียน : เรื่อง : นพ.วิโรจน์ ไววานิชกิจ, สูตรอาหาร: อ.กมล ไชยสิทธิ์, ปรุงและถ่ายภาพ : ทัทยา อนุสสร

ใหม่

แนะนำวิธีดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

การปรับพฤติกรรม ควบคุมอาหาร ภาวะฉุกเฉินที่คนใกล้ชิดควรรู้

และความสัมพันธ์กับโรคอื่นๆ พร้อมสูตรอาหารตอบโจทย์หลากอาการ

1. เมนูสำหรับคนเป็นเบาหวานอย่างเดียว

2. เมนูสำหรับโรคเบาหวาน + ความดันโลหิตสูง

3. เมนูสำหรับโรคไขมันในเลือดสูง + หัวใจขาดเลือดร่วมด้วย

4. เมนูสำหรับโรคเบาหวาน + ภาวะอ้วนร่วมด้วย

แนะนำวิธีดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
การปรับพฤติกรรม ควบคุมอาหาร ภาวะฉุกเฉินที่คนใกล้ชิดควรรู้
และความสัมพันธ์กับโรคอื่นๆ พร้อมสูตรอาหารตอบโจทย์หลากอาการ
1. เมนูสำหรับคนเป็นเบาหวานอย่างเดียว
2. เมนูสำหรับโรคเบาหวาน + ความดันโลหิตสูง
3. เมนูสำหรับโรคไขมันในเลือดสูง + หัวใจขาดเลือดร่วมด้วย
4. เมนูสำหรับโรคเบาหวาน + ภาวะอ้วนร่วมด้วย


รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับวิธีการกดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน การเฝ้าระวังป้องกันก่อนเป็นเบาหวานและกำจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ พร้อมแนะนำสูตรอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแยกตามอาการของโรค โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ นอกจากนี้ท้ายเล่มยังกล่าวถึงสารอาหารที่จำเป็นซึ่งหาได้จากแหล่งอาหารตามธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมราคาแพง รวมถึงปริมาณที่เหมาะสมทั้งสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์สูงสุดในการดูแลตัวเองและบุคคลอันเป็นที่รัก เพราะการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดด้วยยา นอกจากตัวผู้ป่วยเองต้องมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของแพทย์ผู้ดูแลแล้ว สมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดก็มีส่วนช่วยเหลืออย่างมากโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน


สำนักพิมพ์มติชนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อท่านพลิกอ่านจนจบจะพบกับความคลี่คลาย เกิดความสบายใจเพราะรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ และเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคได้อย่างเป็นสุข ส่วนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือยังไม่มีอาการ ก็สามารถเรียนรู้วิธีระวังป้องกันเพื่อความไม่ประมาท และไม่เป็นเบาหวานต่อไปในอนาคต