ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1074-0
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า80 หน้า
น้ำหนัก110.00 กรัม
กว้าง13.00 ซม.
สูง18.50 ซม.
หนา0.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 2 : สำนักพิมพ์มติชน, กุมภาพันธ์ 2556
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

เซน จากมุมมองของคนผ่านทาง

ผู้เขียน : บรรจง บรรเจิดศิลป์

ใหม่

ในชีวิตคนเรา การค้นพบสัจธรรมจากธรรมชาติ และใช้สัจธรรมนั้นดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ถือเป็น “บุญ” อย่างหนึ่ง โดยเฉพาะการค้นพบคำเฉลยจากปริศนาที่ว่า ทุกสิ่งที่ประกอบเป็นรูปธรรมและนามธรรมนั้น แก่นแท้เป็นเช่นใด

หากใช้คำตอบของ “เซ็น” ย่อมมุ่งไปยังจุดหมายเดียว นั่นคือ “ความว่าง”

ในชีวิตคนเรา การค้นพบสัจธรรมจากธรรมชาติ และใช้สัจธรรมนั้นดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ถือเป็น “บุญ” อย่างหนึ่ง โดยเฉพาะการค้นพบคำเฉลยจากปริศนาที่ว่า ทุกสิ่งที่ประกอบเป็นรูปธรรมและนามธรรมนั้น แก่นแท้เป็นเช่นใด

หากใช้คำตอบของ “เซ็น” ย่อมมุ่งไปยังจุดหมายเดียว นั่นคือ “ความว่าง”

เนื่องจาก “ความว่าง” เกิดขึ้นและดำรงอยู่เป็นนิรันดร์ เพราะเป็นพื้นที่ที่ปราศจากตัวตน ไม่มีสิ้นสุด เช่นเดียวกับความหมายของพุทธศาสนาที่กล่าวถึง “ความไม่มีอะไร” หรือ “อนัตตา” ที่ว่า ทุกอย่างล้วนบรรจบซึ่ง “ความว่าง” ทั้งสิ้น

“บรรจง บรรเจิดศิลป์” นักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ผู้เคยผ่านงานปฏิวัติมาแล้วในหลายดินแดน แม้เขาจะลาลับโลกไปเมื่อหลายปีก่อน แต่ครั้งหนึ่งเขาเคยสนใจปรัชญา “เซน” อย่างจริงจัง กระทั่งเครือมติชนได้เปิดพื้นที่ให้ “บรรจง” เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับ “เซน” ลงในมติชนสุดสัปดาห์ จนตกผลึกเป็นหนังสือ เซน จากมุมมองของคนผ่านทาง

หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงรายละเอียดของเซนอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยการยกตัวอย่างประเทศไต้หวันซึ่งกำลังก้าวสู่การเป็นนิกส์ หากแต่หารู้ไม่ว่าประเทศของตนนั้นมีของดีอยู่ นั่นคือปรัชญาเซนที่ได้รับถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ควรค่ากว่าการเดินเข้าสู่โลกทุนนิยมยิ่งนัก

ไม่เพียงเท่านั้น “บรรจง” ยังถ่ายทอดปรัชญาเซนด้วยการยกตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญๆ ทั้งยังนำบทกวีขึ้นมาร้อยเรียงได้อย่างเข้าใจง่ายอีกด้วย