ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

— คนดีศรีอยุธยา พิมพ์ครั้งที่ 8

ผลงานสุดคลาสสิกโดยปลายปากกาของ “เสนีย์ เสาวพงศ์”

.

นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ในเรื่อง(ไม่)ถูกเล่าของคนธรรมดาสามัญผู้หยัดยืนด้วยหัวใจมิพ่าย และแม้สายธารประวัติศาสตร์อันแล้งร้างว่างเปล่ามิอาจจารึกชื่อนามของพวกเขา-พวกเธอไว้ ก็หาเปลี่ยน “หัวใจ” อันหยัดยืนมั่นคงเหล่านั้นได้ไม่


พิเศษ — วาระ 105 ปี “เสนีย์ เสาวพงศ์”

ปกแข็งเย็บกี่อย่างละเมียด หุ้มแจ็กเก็ต
ออกแบบปกโดย “นักรบ มูลมานัส”
บทตามโดย “วัลยา วิวัฒน์ศร” และ “ไอดา อรุณวงศ์”