ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

"คำว่า 'ครูบา' เป็นคำยกย่องที่ประชาชนทั่วไปมอบให้แก่พระภิกษุผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ไม่ใช่คำที่จะเอ่ยอ้างเรียกตัวเองขึ้นได้...เพราะคำนำหน้าชื่อว่าครูบานี้ เกิดขึ้นเพราะคุณงามความดีของท่านผู้ปฏิบัติในสมณเพศเท่านั้น ถ้าการปฏิบัติของท่านใดด้านดีไม่ปรากฏทั่วไปในหมู่ชุมชนแล้ว แม้จะมีอายุ 70-80 ปี ก็ไม่มีสิทธิจะได้รับคำนำหน้านามว่า ครูบา"

.
หากพระสงฆ์คือผู้ถือธงชัยแห่งพระศาสนา ครูบาคติใหม่อาจเป็นเปรียบได้กับแว่นสายตาที่พาจะสำรวจพัฒนาการและความแปรผันแห่งศรัทธา คุณค่า ความหมาย
.
นโลกปัจจุบัน ศรัทธาและความเชื่อดูจะเป็นคุณค่าที่เสื่อมถอยลงเรื่อยๆ พุทธศาสนาจำต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทโลก การพาผู้คนบรรลุนิพพานไม่ใช่เป้าหมายหลักของพุทธศาสนาอีกต่อไป หากแต่เป็นการสร้างความหวัง คุณค่า รวมถึงตัวตนและความหมายให้กับผู้คนที่กำลังสิ้นหวัง ผ่านพิธีกรรมทางศาสนา
.
“ครูบาคติใหม่ : แต่งองค์ทรงเครื่องพุทธศรัทธาหลังกึ่งพุทธกาล” เป็นหนังสือที่จะพาไปมองปรากฏการณ์ทางศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน เพื่อสะท้อนให้ถึงปัญหามากมายภายใต้โครงสร้างสังคมไทย