ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ความรัก อำนาจ การเมือง

กับการช่วงชิง ความเป็นใหญ่ของอิสตรี
.

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ถือเป็นช่วงเวลาที่ราชสำนักฝ่ายใน

ปรากฏบทบาทมากที่สุดสมัยหนึ่ง ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม

วัฒนธรรม และอิทธิพลของชาติตะวันตกที่ส่งผลให้สตรีในราชสำนักฝ่ายใน

พยายามสร้างบทบาทให้ตนเองจนก้าวขึ้นมาในฐานะ "ผู้ปกครอง"
.
#การเมืองในราชสำนักฝ่ายในสมัยรัชสมัยที่๕

เป็นหนังสือที่เผยให้เห็นถึงเรื่องราวชีวิตเร้นลับของเหล่าอิสตรีที่เต็มไปด้วย

"ความรัก แรงปรารถนา อำนาจ การเมือง และสายสัมพันธ์" ระหว่าง

"พระภรรยาเจ้าแลพระภรรยา" ที่ต่างช่วงชิงความเป็นใหญ่เหนือสตรีทั้งมวล