ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

นับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2172-2394)
คติจักรพรรดิราชได้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เนื่องจากชนชั้นนำไทยได้มีการปรับเปลี่ยนความรู้และมองโลกอย่างเป็นเหตุเป็นผล
ซึ่งเกิดจากกิจกรรมทางการค้า การทูต และการสงคราม
จนทำให้แต่เดิมที่การเป็นพระจักรพรรดิราชคือการเป็นเจ้าผู้ปกครองโลกมนุษย์
ได้แปรเปลี่ยนเป็นพระจักรพรรดิราชในปริมณฑลอันจำกัด
ก่อนที่แนวคิดการเป็นจักรพรรดิราชจะค่อยๆ มลายหายไป
เหลือเพียงร่องรอยที่ปรากฏให้เห็นในพิธีกรรมของชนชั้นนำเท่านั้น
.
📌 พบกับหนังสือ #จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย ได้แล้ววันนี้!
☑️ สั่งซื้อหนังสือ “จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย” ได้ที่นี่ http://bit.ly/2VodffR
.
.
#matichonbook #สำนักพิมพ์มติชน