ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ทดลองอ่าน : Siamese Melting Pot ก่อร่างเป็นบางกอก

อ่านที่ได้แล้วที่ > https://joom.ag/V2id

ประวัติศาสตร์อาจซุกซ่อนไว้ในย่านน่ามองใกล้บ้านของคุณ

.

หนังสือมานุษยวิทยาอ่านง่ายที่จะพาผู้อ่านไปพบกับเสน่ห์อันล้ำค่าของบางกอก ที่ไม่ได้อยู่ที่เอกลักษณ์แบบไทยๆ แต่คือดินแดนที่รวบรวมไว้ซึ่งความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ค้นหาความเป็นมา ความสัมพันธ์ และความสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์วรรณาต่างๆ ที่ผสานกลืนอยู่ในสังคมไทย

ได้ในผลงานทรงคุณด้านมานุษวิทยา จากนักวิชาการมากประสบการณ์ ‘เอ็ดวาร์ด แวน รอย’

.

ร่วมสืบเสาะประวัติศาสตร์การประกอบสร้างเมืองบางกอก ที่ซึ่งหลาก “ชาติพันธุ์” หลอมเป็น “ชาติไทย”