ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786164975682
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า152 หน้า
น้ำหนัก240.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม 2562
สำนักพิมพ์RogerRoj

100 วิธีสู่นิพพาน

ผู้เขียน : RogerRoj


ขอนอบน้อมแด่ พระพุทธเจ้า คำสอนของพระพุทธเจ้า และผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์หนังสือ “๑๐๐ วิธีสู่นิพพาน” นี้ เป็นหนังสือส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กว้างขวาง ชัดเจน ยิ่งขึ้น ด้วยความเชื่อที่ว่าความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องอย่างแท้จริงให้ได้ความหมายใจความอย่างลึกซึ้งในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จะส่งเสริมให้ความมั่นคง ของพระศาสนาต่อเนื่องยาวนานโดยเน้นเรื่องแก่นธรรมในพุทธศาสนาคือเรื่องของนิพพาน