ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 200.00

฿ 170.00

สินค้าหมด

ISBN9789740216544
ปกหนังสือปกอ่อน
กระดาษกรีนรีด 65 g.
จำนวนหน้า184 หน้า
น้ำหนัก350.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2562
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

เขียนชนบทให้เป็นชาติ

ผู้เขียน : เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

ใหม่

กำเนิดมานุษยวิทยาไทยในยุคสงครามเย็น

หนังสือเล่มนี้เป็นงานศึกษาเกี่ยวกับกำเนิดและลักษณะของวิชามานุษยวิทยาไทย
และสาขาวิชาไทยศึกษา (Thai Studies) ในยุคแรกเริ่มช่วงทศวรรษ 1950 และ 1970 ซึ่งเป็น 2 ทศวรรษแรกของสงครามเย็น (Cold War) คำถามสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือ หมู่บ้านชนบทไทยกลายเป็นหน่วยของการวิเคราะห์และหน่วยของการพัฒนาในสายตาของรัฐและนักมานุษยวิทยาไทยได้เมื่อไรและอย่างไร ?
เพื่อที่จะตอบคำถามดังกล่าว ผู้เขียนจึงจัดวางกรอบในการวิเคราะห์ให้อยู่ในชุดความรู้ที่เรียกว่า
“สังคมวิทยาความรู้” หรือ Sociology of Knowledge ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขเชิงโครงสร้างและบริบทของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงความสัมพันธ์ทางอำนาจในช่วงเวลาหนึ่งๆ ที่กำหนดกระบวนการสร้างความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การปฏิเสธ
หรือต้องการผลักไสมรดกทั้งหมดของอาณานิคม
หรือจักรวรรดินิยมอเมริกัน
แต่มุ่งไปที่การวิพากษ์และเปิดเผยให้เห็นลักษณะของความรู้
ทางมนุษยวิทยาของไทยยุคบุกเบิกที่ไม่อาจแยกขาดจากสงครามเย็น
ทั้งในฐานะบริบททางประวัติศาสตร์
และในฐานะโลกทัศน์ทางสังคมการเมือง...