ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 100.00

฿ 85.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-1181-5
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า144 หน้า
น้ำหนัก205.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.50 ซม.
หนา0.80 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์มครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน, ตุลาคม 2556
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ชีวิตแห่งธรรมนำสู่ปัญญา

ผู้เขียน : กองอำนวยการงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

หมดสต๊อก
 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าว

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าว รัฐบาลได้จัดกิจกรรมและงานบุญงานกุศลต่างๆ เพื่อน้อมถวายเป็นเครื่องบูชาสักการะแด่พระองค์ท่าน โดยกิจกรรมสำคัญส่วนหนึ่งคือการเผยแพร่พระประวัติ พระกรณียกิจ และพระนิพนธ์เรื่องต่างๆ ที่ทรงคุณค่ายิ่งทางวิชาการ โดยเผยแพร่ในรูปแบบบทความสั้นทางนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ และได้นำมาจัดทำเป็นหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้เพื่อปฏิบัติบูชาตามรอยพระจริยาวัตรของพระองค์ท่านสืบไป