ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1025-2
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า124 หน้า
น้ำหนัก170.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.30 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 3 : สำนักพิมพ์มติชน, พฤศจิกายน 2555
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ทหารเรือปฏิวัติ พ.3

ผู้เขียน : นายหนหวย


การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕ คณะราษฎรสายทหารเรือ เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อย แต่สาธารณชนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับทราบถึงบทบาทของกลุ่มนี้ แต่มีหนังสือเล่มหนึ่ง ที่เขียนไว้ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๒ โดย “นายหนหวย” ได้เขียนเรื่องคณะราษฎรสายทหารเรือไว้ ในหนังสือชื่อ ทหารเรือปฏิวัติ

การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕ คณะราษฎรสายทหารเรือ เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อย แต่สาธารณชนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับทราบถึงบทบาทของกลุ่มนี้ แต่มีหนังสือเล่มหนึ่ง ที่เขียนไว้ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๒ โดย “นายหนหวย” ได้เขียนเรื่องคณะราษฎรสายทหารเรือไว้ ในหนังสือชื่อ ทหารเรือปฏิวัติ


เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ทางสำนักพิมพ์มติชน ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นใหม่ เพื่อขยายความรู้เกี่ยวกับการปฏิวัติ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ ให้ลึกซึ้งรอบด้านมากขึ้น


ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ผู้เขียนคำนำเสนอให้กับหนังสือเล่มนี้ ท่านเขียนไว้ว่า งานเรื่องทหารเรือปฏิวัติของนายหนหวยเล่มนี้ ให้ภาพการก่อ ตัวและปฏิบัติการของฝ่ายทหารเรือของคณะราษฎรเป็นอย่างดี ตั้งแต่ น.ต.หลวงสินธุสงครามชัยเริ่มชักชวนนายทหารเรือเข้าร่วมกับการปฏิวัติ ไปจนถึงเหตุการณ์ครึ่งวันแรกของการยึดอำนาจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของฝ่ายทหารเรือ ซึ่งยังไม่มีงานเขียนใดที่ให้ภาพได้ดีและชัดเจนเท่านี้ ที่จะทำให้เข้าใจบทบาทของทหารเรือฝ่ายคณะราษฎร ที่จะทำให้การมองประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิวัติ พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นไปอย่างรอบด้านมากขึ้น