ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 180.00

฿ 153.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-1018-4
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า196 หน้า
น้ำหนัก245.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.30 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน, ตุลาคม 2555
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ฮิกส์โบซอน อนุภาคพระเจ้า

ผู้เขียน : ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูติ, ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ

หมดสต๊อก
ฮิกส์โบซอน อนุภาคพระเจ้า จะพูดถึงที่มา ความสำคัญ และประวัติการค้นพบทฤษฎีการเกิดมวล หรือ “กลไกฮิกส์” แบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาคอย่างย่อ เรื่องราวของเครื่องเร่งอนุภาค LHC และเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่เกี่ยวข้อง ผลการทดลองที่เป็นหลักฐานว่ามีการค้นพบอนุภาคใหม่ ซึ่งมีสมบัติสอดคล้องกับอนุภาคฮิกส์โบซอน

ฮิกส์โบซอน อนุภาคพระเจ้า จะพูดถึงที่มา ความสำคัญ และประวัติการค้นพบทฤษฎีการเกิดมวล หรือ “กลไกฮิกส์” แบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาคอย่างย่อ เรื่องราวของเครื่องเร่งอนุภาค LHC และเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่เกี่ยวข้อง ผลการทดลองที่เป็นหลักฐานว่ามีการค้นพบอนุภาคใหม่ ซึ่งมีสมบัติสอดคล้องกับอนุภาคฮิกส์โบซอน

โดยผู้เขียนทั้งสองเป็นนักวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยตรง มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับเซิร์นมานานจนถึงปัจจุบัน การเขียนหลีกเลี่ยงคณิตศาสตร์และใช้สำนวนธรรมดาด้วยเจตนาที่จะให้คนทั่วไปที่มิใช่นักฟิสิกส์สามารถเข้าใจได้ การค้นพบอนุภาคฮิกส์ช่วยยืนยันความถูกต้องของแบบจำลองมาตรฐานเพื่อใช้ในการค้นหาความจริงของธรรมชาติต่อไป ผู้เขียนยังได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่านักวิทยาศาสตร์ยังมีภาระกิจต่อไปอีก เช่น ปัญหาลำดับขั้นของพลังงาน (Hierarchy problem) ซูเปอร์ซิมเมทรีและมิติพิเศษ เป็นต้น ปัญหาและคำตอบเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์พยายามเพิ่มพลังงานของเครื่องเร่งอนุภาคเพื่อจำลองเหตุการณ์ให้ใกล้บิ๊กแบงอันเป็นจุดกำเนิดของเอกภพเข้าไปทุกที