ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 275.00

฿ 234.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0744-3
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า432 หน้า
น้ำหนัก480.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.40 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์รวมเล่มครั้งที่1 : สำนักพิมพ์มติชน กุมภาพันธ์ 2554
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ครองแผ่นดินจีน พรรค ผู้นำ อำนาจรัฐ

ผู้เขียน : วรศักดิ์ มหัทโนบล

หมดสต๊อก
ผ่าโครงสร้างการเมืองการปกครองที่นำจีนสู่มหาอำนาจโลก

หนังสือเล่มนี้อธิบายเรื่องโครงสร้างการเมืองการปกครองของจีนอย่างละเอียด ตั้งแต่การก่อตั้งรัฐบาลจีนขึ้นจนเป็นรูปเป็นร่างหลังพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อสู้ชนะพรรคกว๋อหมินต่างของซุนยัดเซ็นได้ ผู้เขียนแจกแจงเรื่องการแบ่งหน่วยการปกครอของจีน กล่าวถึงปัญหาในช่วงแรกๆ ของการก่อตั้งรัฐบาลจีน ไม่ว่าจะเป็น สงครามเกาหลี นโยบายก้าวกระโดด การปฏิวัติวัฒนธรรม และผลเสียทางเศรษฐกิจที่ตามมา ต่อเนื่องมาถึงช่วงหลังจากเติ้งเสี่ยวผิงยึดอำนาจได้ และทำการยกเลิกการปฏิวัติวัฒนธรรม พร้อมทั้งชูนโยบาย “สี่ทันสมัย” ขึ้นแทน กล่าวถึงโครงสร้างพรรคคอมมิวนิสต์จีน ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุเป็นสมาชิกพรรค สิทธิพิเศษของบุคคลเหล่านี้ ข้อดี-ข้อเสียของการเป็นสมาชิกพรรคและบทบาทหน้าที่ องค์กรและหน่วยบริหารต่างๆ ของพรรคคอมมิวนิสต์ กล่าวถึงความเป็นมาของสภาผู้แทนประชาชน ซึ่งแยกต่างหากออกมาจากการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีน นอกจากนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับระบบการบริหารกองทัพและระบบองค์กรยุติธรรมของจีนด้วย เล่าถึงสภาที่ปรึกษาประชาชนจีน อันเป็นองค์กรแนวร่วมระดับชาติ ประกอบด้วยตัวแทนจากพรรคคอมมิวนิสต์และพรรคการเมืองอื่น บุคคลจากแวดวงอาชีพต่างๆ ตัวแทนจากกองทัพปลอดแอกประชาชน ศาสนจักร ชาติพันธุ์ต่างๆ และชาวจีนโพ้นทะเล นอกจากนี้ยังไล่เรียงองค์กรมวลชนอื่นๆ กลุ่มสมาคม และพรรคการเมืองที่เป็นแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และกล่าวถึงการเมืองการปกครองท้องถิ่นจีน ไล่เรียงตั้งแต่การแบ่งเขตการปกครอง จากใหญ่สุดระดับมณฑล ไปจนถึงระดับท้องถิ่น และกล่าวถึงการเลือกตั้งผู้แทนในสภาผู้แทนประชาชนระดับท้องถิ่นจีน และการเลือกผู้แทนในระดับที่สูงขึ้นไป บทสุดท้ายเป็นการสะท้อนปัญหาในการบริหารที่จีนยังต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวง ลัทธิพิทักษ์ท้องถิ่น (ที่กีดกันผู้ประกอบการต่างถิ่น) ปัญหาประชาชาติ (การลุกฮือของชนกลุ่มน้อย) และปัญหาการเรียกร้องประชาธิปไตยในจีนที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ