ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 130.00

฿ 111.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0039-0
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า140 หน้า
น้ำหนัก190.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน ตุลาคม 2550
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ปฎิรูปตำรวจ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง

ผู้เขียน : ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

หมดสต๊อก
เจาะลึกข้อเท็จจริงการปรับโครงสร้างตำรวจ

"เจาะลึกข้อเท็จจริงการปรับโครงสร้างตำรวจ โดย ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ ผู้มีความรักในองค์กรตำรวจและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตำรวจให้เป็นที่รักและที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง

หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและความจำเป็นในการปฏิรูปตำรวจแล้ว ผู้เขียนยังได้ให้ความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ผนวกด้วยประสบการณ์การปฏิรูปองค์กรตำรวจในต่างประเทศด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบต่อไป"