ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786167246598
ปกหนังสือแข็ง
จำนวนหน้า504 หน้า
น้ำหนัก1250.00 กรัม
กว้าง18.50 ซม.
สูง27.00 ซม.
หนา3.50 ซม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ

ประวัติศาสตร์จีน ฉบับมาตราฐาน ลด10%

ผู้เขียน : คล่อง ศิรประภาธรรม


ประวัติศาสตร์เล่มนี้เป็นงานอีกเล่มหนึ่งที่จะให้คุณูปการต่อลูกหลานชาวไทยในการศึกษารับรู้ถึงประวัติศาสตร์จีน นำมาเปรียบเทียบกับสังคมไทยเราได้เป็นอย่างดียิ่ง ในการนำเอาเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง ครบถ้วนเรื่องประวัติศาสตร์ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน กระชับชัดเจนในวิชาความรู้ กะทัดรัดในข้อความง่ายต่อการทำความเข้าใจ เสนอสิ่งสำคัญที่สุดคือ การเจาะลึกด้านความเป็นจริงของระบอบจักรวรรดินิยมที่เบียดเบียน รุกราน กดขี่ขูดรีดประชาชนจีนเเละประชาชนทั่วโลก สารบัญ ยุคบุพกาล - ตอนที่ 1 กลุ่มมนุษย์บุพกาลในเขตจีนความรุ่งเรืองของสังคมศักดินา - ราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง - ตอนที่ 2 สังคมระบบทาส - ตอนที่ 3 สังคมสวามิภักดิ์ศักดินา ฯลฯ ยุคใกล้และยุคปัจจุบัน - ตอนที่ 6 สังคมระบอบกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา - ตอนที่ 7 สังคมระบอบกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา (ต่า) - ตอนที่ 8 สงครามกลางเมืองครั้งที่ 2 ฯลฯ ยุคสร้างสรรค์สังคมนิยม - ตอนที่ 11 การฟื้นฟูเศรษฐกิจของสังคม - เอกสารอ้งอิงแนบท้าย - กวีอ่านประวัติศาสตร์ของเหมาเจ๋อตง ฯลฯ คำนิยม "คุณคล่องได้ใช้ตัวอักษรลุ่มลึก ความรู้และมุมมองอันกว้างขวาง ทั้งสัมผัสด้วยชีวิตอันแท้จริงที่มากหลาย เสนออารยธรรมอันเก่าแก่อย่างมีชีวิตชีวา ทั้งยังมีมุมมองในจุดเด่นพิเศษของผู้เขียน" -- ศ.ดร.จินฉางเฉิน -- มหาวิทยาลัยตงเป่ยหนงเยี่ยต้าเสวีย อาจารย์คล่องเคยเดินทางไปทั่วจีน ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของท่านจึงมิใช่แค่เพียงข้อมูลจากหนังสือ กางตำราออกมาแล้วแปล แต่ท่านเคยนำพาคณะทัวร์ชมถิ่นประวัติศาสตร์ทั้งหมดมาแล้ว เหยียบดินย่ำแดนประวัติศาสตร์มาทั่วจีนแล้ว ผมอ่านแล้วก็ร้อง ฮ้อ! หนังสืออย่างนี้เป็นความใฝ่ฝันที่ผมอยากทำ แต่ยังทำไม่สำเร็จ เมื่ออาจาีรย์คล่องทำสำเร็จ ผมดีใจมาก เพราะวงการจีนศึกษาของเราได้มีหนังสือวิชาการที่ดีๆ เพิ่งขึ้นมาอีก -- ทองแถม นาถจำนง -- บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เมื่อสิบปีที่แล้ว "คู่มือการท่องเที่ยว" ของอาจารย์คล่อง ช่วยย่นย่อเรื่องจีนให้เราเข้าใจง่ายๆ โดยผสมผสานทั้งข้อมูลพื้นฐาน ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว และความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างมีชีวิตชีวา แต่วันนี้ อาจารย์คล่อง ยังเพียรพยายามทำเรื่องที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยการเรียบเรียง "ประวัติศาสตร์จีน" อย่างละเอียด ตั้งแต่ยุคมนุษย์บุพกาล จนถึงปัจจุบัน -- อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ -- รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต