ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786167667751
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า352 หน้า
น้ำหนัก615.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา2.20 ซม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ออกนอกขนบประวัติศาสตร์ไทย ลด10%

ผู้เขียน : ธงชัย วินิจจะกูล


สำหรับนักเรียนประวัติศาสตร์ หนังสือเล่มนี้จะช่วยปูพื้นฐานความรู้ประวัติศาสตร์ในระดับมูลฐาน ให้ภาพรวมของกระแสความเคลื่อนไหวของวิทยาการประวัติศาสตร์ไทยที่พยายามออกนอกขนบ เสนอแนะทฤษฎีวิพากษ์ทั้ง post-national,postmodern,post-colonial history และทฤษฎีที่ให้มุมมองเชิงพื้นที่ รวมไปถึงตัวอย่างการปรับใช้ทฤษฎีต่าง ๆ เหล่านี้ในการวิเคราะห์วิพากษ์อย่างเป็นรูปธรรม