ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740217114
ปกหนังสืออ่อน
พิมพ์ครั้งที่ก.ค. 63
สำนักพิมพ์อลิศร์ ชมถาวร

ENERGY FOR ALL เปิดมิติพลังงานเพื่อคนไทยทุกคน ลด15%

ผู้เขียน : อลิศร์ ชมถาวร, ธรรมศักดิ์ พึ่งตนเพียร, ปิยะวรรณ ผลเจริญ


หนังสือเปิดมิติพลังงาน เพื่อคนไทยทุกคนเรียกได้ว่าเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพื่อศึกษาและเข้าใจนโยบายต่างๆของกระทรวงพลังงานในภาพธุรกิจพลังงานที่มีต้นทุนสูง ทำให้ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชนบริษัทข้ามชาติเท่านั้นที่จะดำเนินธุจกิจได้

การสร้าง มิติพลังงานใหม่ โดยทำให้ทุกคนเข้าถึงได้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การใช้พลังงานในทุกมิติอย่างแท้จริงด้วยการพลิกบทบาทกลุ่มประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะคนฐานรากจากการเป็นผู้ใช้ พัฒนาต่อเป็นผู้ผลิตและผู้ขายอย่างยั่งยืนที่เป็นมิติใหม่ของการขับเคลื่อนจากสิ่งเล็กเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งใหญ่ของไทยให้สอดคล้องไปกับภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของทั่วโลก

หนังสือเล่มนี้จะให้ความหวังใช้บริการพลังในชีวิตประจำวันที่รอจะใช้พลังงานราคาสมเหตุสมผลและใช้พลังงานสะอาดที่ไม่ก่อทำให้กับสิ่งแวดล้อมโดยหวังว่านโยบายทุกอย่างจะเกิดประโยชน์กับคนไทยทุกคนให้มากที่สุดอย่างถาวร