ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786169206224
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า52 หน้า
น้ำหนัก145.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.50 ซม.
หนา0.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม 2562
สำนักพิมพ์รังสิกร วัชระรังษี , จักรคม วงษ์คลัง

แก้รัฐธรรมนูญด้วยแนวพระราชดำรัสคุณธรรม ๔ ประการ

ผู้เขียน : รังสิกร วัชระรังษี , จักรคม วงษ์คลัง


"ถ้าทำให้คนไทยสองฝ่ายมองเห็นแนวทางหลัก
ที่จะนำไปสู่การสร้าง ประชาธิไตยที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม
โดยชักชวนคนไทยทั้งด้านคุณภาพและด้านคุณธรรมมาร่วมมือกัน
ผลักดันบ้านเมือง พลังที่ขัดแย้งที่ผ่านมาให้หมดไป
จะเป็นพลังขับเคลื่อน เพื่อการอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยครั้งใหญ่แบบก้าวกระโดด"

หนังสือแก้รัฐธรรมนูญ ด้วยแนวพระราชดำรัสฯ ได้ปรับปรุงมาจากเนื้อหาบทที่ 2 และ 4 ในดุษฎีนิพนธ์เรื่อง "พุทธวิธีเชิงบูรณาการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเมืองในปัจจุบัน" ของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ซึ่งเสนอทางออกการแก้ไขความขัดแย้งในบ้านเมืองทุกวันนี้ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำรัสคุณธรรมทั้ง ๔ ประการในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549เพื่อได้น้อมนำมาใช้เป็น

หลัก 4 ข้อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ

1.ให้แก้รัฐธรรมนูญเบื้องต้นเพื่อสามารถตั้ง สภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากคนกลาง

2.ให้ใช้กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญแบบมีส่วนร่วมของคนไทยอย่างกว้างขวาง

3.ให้เขียนรัฐธรรมนูญแค่หลักการใหญ่ที่คนไทยทุกฝ่ายเห็นตรงกัน

4.ให้มีองค์กรอิสระทำหน้าที่ประเมินผลการทำงานขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญ