ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786164977242
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า486 หน้า
น้ำหนัก850.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา3.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม 2562
สำนักพิมพ์เสริมสุข โกวิทวานิช

ราชการฝ่ายบริหาร

ผู้เขียน : เสริมสุข โกวิทวานิช

แนะนำ

ราชการฝ่ายบริหาร
ปัญหาพื้นฐานและแนวทางแก้ไข
มุมมองหนึ่งของการอภิวัฒน์ระบบราชการพลเรือน


หนังสือของคุณเสริมสุขเล่มนี้จึงแตกต่างกับหนังสือกฎหมายหรือ

หนังสือการบริหารงานบุคคลของผู้เขียนอื่นๆ ที่เขียนในลักษณะของหนังสือ

ตำราที่อธิบายเรียงตามลำดับหัวข้อ แต่การอ่านหนังสือของคุณเสริมสุข ต้อง

มองไปที่ประสบการณ์และความเห็นของคุณเสริมสุข คือ ตัวผู้เขียนหนังสือ

เอง และต้องมองไปที่ ประเด็น ในแต่ละประเด็นที่คุณเสริมสุขได้ยกขึ้น

และวิเคราะห์ ซึ่งจะทำให้ท่านผู้อ่านได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ โดยเป็นการ

นำเอาประสบการณ์ของคุณเสริมสุขมาเสริมกับประสบการณ์ของท่านผู้อ่านเอง