ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 525.00

฿ 447.00

สินค้าหมด

ISBN9789740216698
ปกหนังสือปกอ่อน
กระดาษกรีนรีด (มีภาพประกอบ 4 สี ภายในเล่ม)
จำนวนหน้า480 หน้า
น้ำหนัก765.00 กรัม
กว้าง16.00 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา2.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2562
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

Ayutthaya Underground : ประวัติศาสตร์อยุธยาจากวัด วัง ชั้นดิน และสิ่งของ

ผู้เขียน : พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, บรรณาธิการ

ใหม่ หมดสต๊อก

พม่าเผาวัดพระศรีสรรเพชร์จริงหรือไม่ ?, พระราชวังหลวงเดิมของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองอยู่ไหน ?, อำนาจวงศ์สุพรรณภูมิเริ่มขึ้นเมื่อไร ? หรือกระเบื้องเครื่องเคลือบโบราณหลากสีสันมีที่มาอย่างไร ? หากท่านกำลังตั้งคำถามเหล่านี้อยู่ทุกทีที่ดูภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ หรืออ่านตำราพงศาวดาร แต่คิดให้หัวระเบิดยังไงก็ตอบไม่ได้ เสิร์ชอินเตอร์เน็ตก็เจอคำตอบที่ไม่เข้าท่า ถามพี่ป้าน้าอาก็ไม่มีใครรู้

เราขอแนะนำ
Ayutthaya Underground : ประวัติศาสตร์อยุธยาจากวัด วัง ชั้นดิน และสิ่งของ


**มีภาพประกอบ 4 สี ภายในเล่ม**

หนังสือ"ประวัติศาสตร์อยุธยา" แบบฉบับนักโบราณคดีและไม่โบราณคดีนำทีมโดย พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ที่จะพาเราไปสำรวจชั้นดินสมัยอยุธยาที่กลบฝังวัด วัง กำแพง และสิ่งของ ฉายภาพชีวิตชีวาของอยุธยาในอดีตให้กลับมาแจ่มชัดอีกครั้ง ผ่าน 11 บทความ ที่จะไขปริศนาคำถามโลกแตกทางประวัติศาสตร์ด้วยหลักฐานทางโบราณคดี

แล้ว Ayutthaya Underground : ประวัติศาสตร์อยุธยาจากวัด วัง ชั้นดิน และสิ่งของ จะทำให้มุมมองต่อ "อยุธยา" ของท่านเปลี่ยนไป เพราะ "อยุธยา" ไม่ได้มีอยู่เพียงแค่ในพงศาวดาร ตำนาน หรือบันทึกชาวต่างประเทศ แต่ยังหลบซ่อนอยู่ในพื้นดิน, พระพุทธรูป, เจดีย์ และพระราชวังโบราณ อีกมากมาย


สารบัญ

Ayutthaya Underground
ประวัติศาสตร์อยุธยาจากวัด วัง ชั้นดิน และสิ่งของ


ชั้นดินที่ ๑ : From Surface to Undergroung (จากพื้นผิวดินสู่ใต้ดิน) - พิพัฒน์ กระแจจันทร์

ชั้นดินที่ ๒ : เปิดกรุประวัติศาสตร์ผ่านโบราณคดีในกรุงศรีอยุธยา

๑ ชีวประวัติของพระราชวังหลวงจากหลักฐานโบราณคดี - นรุตม์ โล้กูลประกิจ

๒ ร่องรอยพระราชวังหลวงสมเด็จพระเจ้าอู่ทองความก้าวหน้าของงานโบราณคดีวัดพระศรีสรรเพชญ์ - ศุทธิภพ จันทราภาขจี

๓ เครื่องปั้นดินเผาในพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา - ปริวรรต ธรรมาปรีชากร

๔ การคบค้ากับจีน : บริบทเบ้อื งหลังความมั่งคั่งของราชวงศ์สุพรรณภูมิ - พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร

๕ สมเด็จพระนครินทราธิราช : ความขัดแย้งทางอำนาจและความคลาดเคลื่อนของหลักฐาน - รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

๖ วังหน้า-วังหลัง ภาพสะท้อนการเมืองและชีวิตชนชั้นนำผ่านหลักฐานโบราณคดี - ปวินนา เพ็ชรล้วน

ชั้นดินที่ ๓ : ขุมทรัพย์ประวัติศาสตร์กับโบราณคดีในหัวเมืองสมัยอยุธยา

๗ โบราณคดีสงคราม : สร้างป้อมแปลงเมืองปริมณฑลแห่งอำนาจในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ - พิพัฒน์ กระแจะจันทร์

๘ ชุมชนย่านแม่น้ำอ้อมนนทบุรีและบางกอกในสมัยอยุธยามองจากหลักฐานศิลปกรรม - ประภัสสร์ ชูวิเชียร

๙ โบราณคดีเมืองกำแพงเพชรเมืองภายใต้เงื้อมเงากรุงศรีอยุธยา - วีระศักดิ์ แสนสะอาด

๑๐ พระมหาธาตุเจดีย์ เมืองนครศรีธรรมราชการสร้างทับซ้อนในสมัยอยุธยาจากหลักฐานโบราณคดี - ภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์

๑๑ อยุธยาในเส้นทางความสัมพันธ์กับล้านช้าง - ธีระวัฒน์ แสนคำ