ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978974021522562
ปกหนังสือปกแจ๊กเก็ตปั๊มทอง มีปีกปก
กระดาษปอนด์
จำนวนหน้า234 หน้า
น้ำหนัก650.00 กรัม
กว้าง21.10 ซม.
สูง28.50 ซม.
หนา0.80 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2562
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

"ศิลปวัฒนธรรม" เดือน พฤษภาคม "ฉบับพิเศษ พระบรมราชาภิเษก"

ผู้เขียน : รวมนักเขียน

หมดสต๊อก


บทความภายในเล่มประกอบด้วย

 • ตำแหน่งผู้สืบสันตติวงศ์ และการสถาปนาสยามมกุฎราชกุมาร สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / ดร.นนทพร อยู่มั่งมี
 • สรงพระมูรธาภิเษก และ น้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัยรัตนโกสินทร์ / ดร.นนทพร อยู่มั่งมี
 • พระที่นั่งองค์สาคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก / รศ.ยุวดี ศิริ
 • อ่าน “พระธรรมเทศนาบรมราชาภิเษก” ในฐานะตัวบท ว่าด้วยพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ / ทัตพล พูลสุวรรณ
 • พระราชพิธีบรมราชาภิเษก : ศึกษาจากหลักฐานด้านวรรณคดี / ศ.ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร
 • “ปัญจราชาภิเษก” : วรรณกรรมตำราแบบแผนพิธีราชาภิเษกของสยาม เมื่อแรกสถาปนาพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, กมล การกิจเจริญ
 • เทวราชมเหศวราภิคีติ / ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร
 • ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พ.ศ. ๒๓๒๘ / บ. บุหงามาศ
 • งานบรมราชาภิเษก บูรพมหากษัตริย์ไทย ประวัติศาสตร์ที่เคยขึ้นหน้า ๑ / ไกรฤกษ์ นานา
 • พระราชพิธีราชาภิเษกในหลักฐานประวัติศาสตร์กัมพูชา / รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ
 • จ้านายฝ่ายในของจีน / ถาวร สิกขโกศล