ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 220.00

฿ 187.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-1435-9
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์ขาว 80
จำนวนหน้า208 หน้า
น้ำหนัก300.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.40 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2558
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

Bon Voyage!... บนเส้นทางข้าแผ่นดิน

ผู้เขียน : กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ใหม่ หมดสต๊อก

"บันทึกความทรงจำที่ลูกเขียนถึงพ่อ ผู้เป็นข้าราชการกระทรวง

มหาดไทยในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจังหวัด

ฉะเชิงเทราและเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง ผู้ตรวจการราช

การกระทรวงมหาดไทย"

บันทึกความทรงจำที่ลูกเขียนถึงพ่อ ผู้เป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราและเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง ผู้ตรวจการราชการกระทรวงมหาดไทย

บันทึกความทรงจำชิ้นนี้ เปรียบเสมือนชีวประวัติที่สอดประสานทั้งพ่อและลูก เห็นเส้นทางชีวิตที่ก้าวเดินของแต่ละคน โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อ ข้าราชการที่ทำงานด้วยความสุจริต เห็นประโยชน์ของราษฎรเป็นที่ตั้ง และประพฤติดี เป็นค่านิยมที่ผู้เป็นพ่อได้ปลูกฝังในครอบครัว “กิตยารักษ์” จนทำให้ลูกชาย คือ ดร.กิตติพงษ์ [ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)] เข้ารับราชการเจริญรอยตามพ่อ โดยเลือกชีวิตเส้นทางข้าราชการในสายกระบวนการยุติธรรมและเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย เพื่อให้ระบบการดำเนินคดีสามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เห็นความสำคัญของครอบครัว ที่เป็นแรงผลักดันให้สมาชิกในครอบครัวก้าวเข้าไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งความสำคัญของข้าราชการดีและสุจริต ที่สังคมไทยยังต้องการอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอีกแรงหนึ่งจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า