ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1400-7
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า104 หน้า
น้ำหนัก135.00 กรัม
กว้าง13.00 ซม.
สูง18.50 ซม.
หนา0.60 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน, เมษายน 2558
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

๙ พุทธ ๙ เต๋า ๙ เซ็น

ผู้เขียน : เสฐียรพงษ์ วรรณปก


27 เรื่องเล่าตรึงใจ เพื่อทบทวน-พิจารณาทุกย่างก้าวของชีวิต ผลงานคัดสรรของ “ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก” ปราชญ์เมธีทางพระพุทธศาสนาของไทย รวบรวมเรื่องเล่าที่แฝงนัยระหว่างบรรทัดอย่างละ ๙ เรื่องจากพุทธ เต๋า-ขงจื๊อ และเซ็น เป็นเรื่องอ่านง่าย เล่าสั้นๆ จบในตอน อ่านครั้งแรกให้ความหมายหนึ่ง ครั้งที่สองอาจเป็นอีกความหมาย ครั้งที่สามอาจพบรายละเอียดเล็กๆ ที่ไม่ทันได้สังเกต หากท่านต้องการความหมายที่ลึกซึ้ง จึงต้องทบทวนและลองนำเอาไปใช้ ต้องพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง

27 เรื่องเล่าตรึงใจ เพื่อทบทวน-พิจารณาทุกย่างก้าวของชีวิต

  ผลงานคัดสรรของ “ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก” ปราชญ์เมธีทางพระพุทธศาสนาของไทย รวบรวมเรื่องเล่าที่แฝงนัยระหว่างบรรทัดอย่างละ ๙ เรื่องจากพุทธ เต๋า-ขงจื๊อ และเซ็น

  เป็นเรื่องอ่านง่าย เล่าสั้นๆ จบในตอน

  อ่านครั้งแรกให้ความหมายหนึ่ง

  ครั้งที่สองอาจเป็นอีกความหมาย

  ครั้งที่สามอาจพบรายละเอียดเล็กๆ ที่ไม่ทันได้สังเกต

  หากท่านต้องการความหมายที่ลึกซึ้ง จึงต้องทบทวนและลองนำเอาไปใช้

  ต้องพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง