ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1369-7
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์ขาว 70 แกรม
จำนวนหน้า176 หน้า
น้ำหนัก235.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.40 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน, มกราคม 2557
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด

ผู้เขียน : ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ใหม่

ผลงานหนังสือเล่มล่าสุดของ “ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ” นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ที่มีผลงานและประสบการณ์การบริหารงานสื่อสารระดับบุคคล องค์กร และระดับประเทศมากว่า 25 ปี วิเคราะห์ถึงกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ของสินค้าหรือองค์กรให้น่าสนใจ มั่นคง และมีความแข็งแรงอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งแนะเคล็ดลับวิธี “การสื่อสาร” ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าหรือองค์กรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเสนอทิศทางในอนาคต

ผลงานหนังสือเล่มล่าสุดของ “ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ” นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ที่มีผลงานและประสบการณ์การบริหารงานสื่อสารระดับบุคคล องค์กร และระดับประเทศมากว่า 25 ปี วิเคราะห์ถึงกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ของสินค้าหรือองค์กรให้น่าสนใจ มั่นคง และมีความแข็งแรงอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งแนะเคล็ดลับวิธี “การสื่อสาร” ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าหรือองค์กรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเสนอทิศทางในอนาคต

แบรนด์และภาพลักษณ์ที่ดีจะทำให้คนจดจำ สร้าง และตอกย้ำให้แบรนด์นั้น “ฮิต” และ “ติดตลาด” พร้อมก้าวเข้าสู่หัวใจของลูกค้าอย่างมั่นคง