ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 300.00

฿ 255.00

สินค้าหมด

ISBN9789740216568
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษจริงใจ 65 แกรม
จำนวนหน้า304 หน้า
น้ำหนัก550.00 กรัม
กว้าง16.00 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา1.60 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2562
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

สู่สังคมไทยเสมอหน้า

ผู้เขียน : ผาสุก พงษ์ไพจิตร บรรณาธิการ

ใหม่ หมดสต๊อก

ข้อมูลทั้งหลายที่แสดงไว้ในเล่มนี้ บ่งบอกถึงโครงสร้างความมั่งที่กระจุกตัวอยู่ในมือคนกลุ่มน้อยของประเทศ ฝ่ายข้าราชการก็ยังมีอำนาจสูง และแม้ว่าประเทศของเรามีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง...

ข้อมูลทั้งหลายที่แสดงไว้ในเล่มนี้ บ่งบอกถึงโครงสร้างความมั่งที่กระจุกตัวอยู่ในมือคนกลุ่มน้อยของประเทศ ฝ่ายข้าราชการก็ยังมีอำนาจสูง และแม้ว่าประเทศของเรามีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง แต่เท่าที่ผ่านมายังถูกครอบงำโดยผู้มั่งมีจำนวนหยิบมือหนึ่ง (เช่นที่เคยเกิดปรากฏการณ์ "1% Problem" ในประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา) และประกอบกันเป็นส่วนยอดของผู้มีสินทรัพย์และผู้มีอิทธิพลสูงในประเทศ บ่งบอกถึงความมั่งคั่งและอำนาจแบบคณาธิปไตยที่พบเห็นได้ในทุกสถาบันการเมืองของเรา

“...ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ และการกระจุกตัวด้านความมั่งคั่งและอำนาจ นับเป็นปัจจัยด้านโครงสร้างที่อยู่เบื้องหลังความคับข้องใจ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมที่เพิ่มจำนวนผู้ที่รู้สึกเหมือนกันจนทับทวีขึ้น ก็จะจุดชนวนนำไปสู่ความขัดแย้งที่ลุ่มลึกได้ในที่สุด”

เป็นหนังสือที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ผลงานวิจัยเรื่อง “สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งคั่งและโครงสร้างอำนาจเพื่อการปฏิรูป” ซึ่งเป็นงานวิจัยในโครงการทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สกว.ได้อนุญาตให้สำนักพิมพ์มติชนตีพิมพ์ครั้งแรกนี้ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่สู่สังคมอย่างกว้างขวาง

ดังนั้นจึงเป็นการเปิดมุมมองและวิพากษ์ “การพัฒนาสังคมไทย” ได้อย่างลึกซึ้ง และเป็นฐานคิดในการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในสังคม รวมทั้งการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาที่จะช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจแก่คนทั่วไปใน ครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการเมืองไทยได้เป็นอย่างดี