ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 200.00

฿ 170.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-1248-5
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า232 หน้า
น้ำหนัก335.00 กรัม
กว้าง16.20 ซม.
สูง23.90 ซม.
หนา1.20 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : กุมภาพันธ์ 2557
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ถอดรหัสพระจอมเกล้า

ผู้เขียน : พิชญา สุ่มจินดา

ใหม่ หมดสต๊อก

ความหมายเชิง “สัญลักษณ์”

นัยยะแฝงเร้นในงานศิลปกรรมรัชกาลที่ ๔

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ทรงเป็นกษัตริย์นักปราชญ์ ทรงมีความรอบรู้หลายอย่าง ทั้งด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และศาสนา โดยเฉพาะวิทยาการจากโลกตะวันตก ที่ท่านให้ความสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษ...

ความหมายเชิง “สัญลักษณ์”

นัยยะแฝงเร้นในงานศิลปกรรมรัชกาลที่ ๔

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ทรงเป็นกษัตริย์นักปราชญ์ ทรงมีความรอบรู้หลายอย่าง ทั้งด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และศาสนา โดยเฉพาะวิทยาการจากโลกตะวันตก ที่ท่านให้ความสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษ และก่อนหน้าที่พระองค์จะขึ้นครองราชย์นั้น พระองค์เป็นพระภิกษุ "พระวชิรญาณ" ที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในบ้านเรานั่นคือ การก่อตั้งนิกายธรรมยุต

การก่อตั้งนิกายดังกล่าว จึงมีผลต่องานพุทธศิลป์ในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๓ และ รัชกาลที่ ๔ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งงานที่พระองค์โปรดฯให้สร้างนั้น ก็แฝงคติความเชื่อบางอย่าง ที่น่าขบคิด และความเชื่อนั้นสะท้อนอุดมการณ์บางอย่างในพระองค์ท่านอย่างน่าสนใจ จึงกลายเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ หมายเหตุ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เขียนคำนิยม