ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 55.00

฿ 44.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-1188-4
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษจริงใจ70แกรม
จำนวนหน้า122 หน้า
น้ำหนัก130.00 กรัม
กว้าง11.50 ซม.
สูง18.50 ซม.
หนา0.70 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 4 : สำนักพิมพ์มติชน, มกราคม 2557
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

คมธรรม คำชีวิต สมเด็จพระสังฆราช

ผู้เขียน : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

หมดสต๊อก
หนังสือ “คมธรรม คำชีวิต สมเด็จพระสังฆราช” เล่มนี้ ได้รวบรวมวลีทองและพระศาสนธรรมสำคัญๆ ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช เป็น ๑๐๐ ข้อธรรมสั้นๆ เข้าใจง่าย เหมาะกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดุจแสงแห่งธรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนปัญญา และเป็นดั่งธรรมโอสถที่จะช่วยเยียวยาปัญหาทางจิตใจ สำนักพิมพ์มติชน กราบขออนุญาตจัดพิมพ์ข้อธรรมเล่มนี้เผยแพร่ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

หนังสือ “คมธรรม คำชีวิต สมเด็จพระสังฆราช” เล่มนี้

ได้รวบรวมวลีทองและพระศาสนธรรมสำคัญๆ

ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช

เป็น ๑๐๐ ข้อธรรมสั้นๆ เข้าใจง่าย เหมาะกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ดุจแสงแห่งธรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนปัญญา

และเป็นดั่งธรรมโอสถที่จะช่วยเยียวยาปัญหาทางจิตใจ

สำนักพิมพ์มติชน กราบขออนุญาตจัดพิมพ์ข้อธรรมเล่มนี้เผยแพร่

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทรงเจริญพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖